Marjan Grapperhaus

Voorzitter & Secretaris

Ik ben in het bestuur gekomen als secretaris en heb later ook het voorzitterschap op me genomen.

Nico de Langen

Technische zaken en Praktische kwesties

Als er een huis beschikbaar komt, bekijk ik of het in goede staat is achtergelaten. Ik doe voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen en zorg voor de uitvoering ervan.

Elly Hollander

Huurzaken

Ik beheer een lijst van belangstellenden voor een huisje in de Kloostergaarde. Komt er een huisje vrij, dan bel ik de mensen die op de lijst staan met de vraag of ze willen verhuizen. Soms blijven mensen liever nog even wonen waar ze dan wonen of wachten ze tot er een bovenwoning beschikbaar komt.

Auk van Jaarsveld

Penningmeester

Er gaat in een stichting als De Kloostergaarde flink wat geld om. Dat moet goed beheerd worden, en daarvoor ben ik aangezocht.

Gerard Catsburg

Technische zaken

Als er nieuwe installaties moeten komen, onderzoek ik wat het beste bij onze bewoners past.