Marjan Grapperhaus

Voorzitter & Secretaris

Ik ben voorzitter/secretaris van De Kloostergaarde. We zijn als bestuur vlakbij, daardoor hoor je direct wat beter kan, maar hoor je het ook als bewoners tevreden zijn. Erg leuk!

Nico de Langen

Technische zaken en Praktische kwesties

In het bestuur doe ik voorstellen over onderhoud van de huizen. Bewoners spreken mij hierover ook vaak aan. Ik zorg dat nieuwe bewoners een net huis aantreffen en ik controleer of het netjes is bij vertrek.

Elly Hollander

Huurzaken

Ik beheer een lijst van belangstellenden voor een huisje in de Kloostergaarde. Komt er een huisje vrij, dan bel ik de mensen die op de lijst staan met de vraag of ze willen verhuizen. Soms blijven mensen liever nog even wonen waar ze dan wonen of wachten ze tot er een bovenwoning beschikbaar komt.

Auk van Jaarsveld

Penningmeester

Er gaat in een stichting als De Kloostergaarde flink wat geld om. Dat moet goed beheerd worden, en daarvoor ben ik aangezocht.

Wim de Bruijn

Technische zaken

Ik ga als bestuurslid het contact onderhouden met leveranciers en uitvoerders. Dat loopt van schoonmaak tot meerjarenplanning, want je moet voor onderhoud wel vooruitkijken.